نرم افزار نمایندگی شرکت های کشتیرانی GSS-Shipping

این نرم افزار در تاریخ 1380 بر اساس تکنولوژی دانت تحت ویندوز پیاده سازی گردید و با توجه به نیارهای روز طی سالیان اخیر توسعه یافت در این نرم افزار اتوماسین به صورت یک اصل کلی مورد توجه قرار گرفته همچنین این نرم افزار از رابط گرافیکی منحصر به فردی برخوردار است در ادامه به چندخصوصیت سیستم اشاره میگردد
• سیستم بازاریابی
o ثبت درخواست و ارسال به نمایندگی ها به صورت ایمیل
o صدور پیش فاکتور کرایه به صورت ایمیل
o نامه واگذاری
o ...
• ثبت بارنامه های وارداتی
o ارسال اعلام ورود
o صدور ترخیصیه
o صدور صورتحساب هزینه های محلی
o پیگیری حق توقف
o امکان صدور فاکتورهای رسمی و غیر رسمی در فرمت های مختلف که توسط کاربر هم قابل ایجاد میباشد
o گزارش های پیگیری که به صورت روزانه به ایمیل کاربران توسط سیستم ایجاد و ارسال میگردد.
o ...
• ثبت بارنامه های صادراتی
o ارسال پیش فاکتور هزینه های محلی
o صدور صورتحساب هزینه های محلی
o صدور صورتحساب کرایه حمل
o دریافت اعلامیه حمل و درج در بارنامه صادراتی از فایل اکسل
o ثبت پروانه های صادراتی در سیستم
o ...
• کنترل کانتینر
o ثبت اطلاعات ورود و خروج کانتنر
o ثبت خسارت و درج عکس های کانتینرهای خسارتی
o امکان دریافت گزارشات به تفکیک خطوط کانتینری
o امکان به روز رسانی اطلاعات توسط فرمت های CODECO , EXCEL , XML,TXT
o ...
• پروژه های فورواردری
o ایجاد پروژه و درج هزینه های پرداختنی
o کنترل هزینه ها ، تایید و اعلام دستور پرداخت به حسابداری توسط مدیریت در قالب ایمیل
o ثبت و کنترل پرداخت ها برای هر پروژه
o ...
• گزارشات مدیریتی