نرم افزار نمایندگی خطوط کشتیرانی:

این نرم افزار با تکنولوژی VB.NET  و مدیریت اطلاعات MS-SQLSERVER  طراحی و در حال حاضر در بیش از شش شرکت نمایندگی کشتیرانی در حال بهره برداری  می باشد .
جهت اطلاعات بیشتر و ارائه نسخه نمایشی با بخش فروش این شرکت تماس حاصل نمایید.

نرم افزار فیدرینگ:

این نرم افزار جهت ارائه سرویس ساده و مطمئن جهت ارائه سروس به مشتریان تهیه گردیده است.
جهت اطلاعات بیشتر و ارائه نسخه نماایشی با بخش فروش این شرکت تماس حاصل نمایید.

Copyright 2019 Givasys System Prossessing. All rights reserved